Theo thống kê, mỗi ngày có khoảng 180 triệu email spam được gửi đi, và con số này không có dấu hiệu dừng lại. Bởi vậy – nhằm tăng chất lượng dịch vụ và tăng trải nghiệm người dùng cho khách hàng của mình – các nhà cung cấp dịch vụ email lớn như Gmail, Outlook, Yahoo, AOL, … buộc phải có công cụ chống lại email spam. Về mặt kỹ thuật, Gmail, Outlook hay Yahoo sẽ có những thuật toán khác nhau cho hệ thống chống spam (spam filter) của mình. Tuy nhiên, chúng đều có những đặc điểm chung nhất mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sau đây.… [click to continue…]