Theo thống kê, mỗi ngày có khoảng 180 triệu email spam được gửi đi, và con số này không có dấu hiệu dừng lại. Bởi vậy – nhằm tăng chất lượng dịch vụ và tăng trải nghiệm người dùng cho khách hàng của mình – các nhà cung cấp dịch vụ email lớn như Gmail, [...]