Bảng giá dịch vụ

Tất cả các gói dưới đây đã bao gồm:

  • Toàn bộ chức năng của Maillab.
  • Giao diện tiếng Việt hoặc tiếng Anh tùy chọn.
  • Số lượng Emails gửi hàng tháng được cộng dồn nếu đăng ký từ 2 tháng trở lên.
  • Tốc độ gửi không phụ thuộc vào gói. Cam kết thấp nhất 30.000 emails / giờ.
Gói Emails / tháng Giá (vnđ) Vượt gói
Basic 3.000 230.000 + 75đ
Lite 10.000 700.000 + 70đ
Plus 30.000 1.950.000 + 65đ
Pro 50.000 3.000.000 + 60đ
Ultra 150.000 8.250.000 + 55đ

* giá trên chưa bao gồm thuế

ĐẶT MUA