Giao diện tiếng Việt, quản lý thông minh
kèm chức năng trả lời tự động

Quản lý 1 hoặc nhiều danh sách người nhận. Không giới hạn số danh sách được tạo trên một tài khoản.

Chỉnh sửa danh sách dễ dàng: thêm, bớt, gộp, xóa … Thông tin khách hàng được tự động lưu vào danh sách thông qua Intergrated Form. Hỗ trợ nhập, xuất danh sách dưới định dạng csv thông dụng. Tốc độ vượt trội khi xử lý danh sách dữ liệu lớn.

Maillab cung cấp form thu thập email khách hàng (integrated form) có thể chèn vào bất kỳ vị trí nào trên website. Mỗi danh sách được cung cấp 1 form tương ứng. Số lượng form (tương ứng với số danh sách) không giới hạn. Có thể tùy biến trường dữ liệu. Form dễ dàng xử lý bằng css. Hỗ trợ xác nhận đăng ký 2 bước.

Tích hợp công cụ soạn thảo chuyên nghiệp. Thêm, bớt, quản lý, chỉnh sửa email template dễ dàng.

Tốc độ gửi email cao ~50000 emails/giờ. Hỗ trợ tag tùy biến cho người dùng nâng cao. Có chức năng chèn truy vấn Google Analytics để theo dõi hiệu quả chiến dịch. Có thể thiết lập lịch gửi email vào thời điểm mong muốn.

Tự động trả lời (Auto response) là tính năng quan trọng nhất của một công cụ Email Marketing chuyên nghiệp. Maillab hỗ trợ tạo chuỗi email tự động đến người dùng sau khi đăng ký. Không giới hạn số email có thể tạo. Mỗi danh sách khác nhau (đối tượng khách hàng khác nhau) có thể thiết lập kịch bản gửi email khác nhau.

Thống kê chi tiết cho từng chiến dịch, từng email được gửi đi. Các thông tin Maillab cung cấp: email được mở, email chưa được mở, email hủy đăng ký, email bị trả lại, email bị đánh dấu spam và hỗ trợ xuất danh sách tương ứng. Thống kê chi tiết lượt click vào tất cả các liên kết trong email.